Album: Arytmia

Album - album: Arytmia
K dispozícii aj ako CD.
Cena: 10 € + poštovné
Objednávky na iljamiskovic73@gmail.com alebo 0907 201 692

Cosmetica - Arytmia (2016)

  1. Serpentíny
  2. Splín a ideál
  3. Astronaut
  4. Ver, keď sa mlčí
  5. Arytmia
  6. Bye Bye Charlie Bukowski
  7. Secesia
  8. Detektor
  9. Čo by si na svet povedal dnes

Spev: Ilja Miškovič

Bicie: Stanislav Kociov

Basa: Daniel Urbán (1-3, 5-9), Lenka Zlatinská (4), Juraj Kupec (2, 4)

Elektrická gitara: Branislav Kociov (1-3, 5-9), Ilja Miškovič (1, 5, 8, 9), Tomáš Papranec (4, 7), Juraj Kupec (2-4, 7, 9)

Akustická gitara: Branislav Kociov (1, 3, 5-8), Ilja Miškovič (2-4, 9), Tomáš Papranec (7), Juraj Kupec (4)

Kontrabas: Daniel Urbán (9)

Hammond: Stanislav Kociov (1), Juraj Kupec (4)

Syntetizátor: Juraj Miškovič (3, 6), Stanislav Kociov (3, 6), Juraj Kupec (2-4, 8, 9)

Vokály: Ilja Miškovič (1, 3, 5, 6), Stanislav Kociov (5), Juraj Kupec (3, 6), Eva Bitto (6)

Hudba: Ilja Miškovič (1-3, 5-10), Ilja Miškovič a Jozef Bujdák (4),

Texty: Ilja Miškovič (1-3, 6, 9), Silvia Kaščáková (5, 8), Jozef Hušovský (4, 7)

Nahraté v štúdiu KUPEC RECORDS - Váhovce

Mix & Mastering: Juraj Kupec (2016)

Produkcia: Juraj Kupec, Ilja Miškovič

Obal a grafika: Irbis Inocent

Foto letiskovej haly v Kuala Lumpur: Ivan Alfaro (Stockholm)

Skladba „Čo by si na svet povedal dnes“ je venovaná Jurajovi Jaščurovi


Texty

1.Serpentíny

Kľúč od zamknutých pút
nik nevloží tebe do rúk
nepriateľom najsilnejším
zostávaš pre seba sám

Svet je rukojemník
pyšných predsavzatí
leží v trezoroch u starých dám
s briliantmi na rukách

Čítaj zo sadnutých káv
ak sa čas sveta krátí
že máš pravdu len práve ty sám
kurz je jedna k milión

ref:
Čas privolí len jeden plán
daj nech zašramotia zámky brán
skôr než zazvučí posledný chór
iné na smiech mu je ešte skôr
kým to vyslovíš

Veď aj bez sladkých slov
bez nahováraní a sľubov
aj s páskou cez oči vidíš
jedno je kde sedíš

Aj bez animovaných
filmov reklám aj bez hlavných správ
vieš že viac jak zlato sa cení
minúta každá

Čítaj zo sadnutých káv
ak sa čas sveta krátí
že máš pravdu len práve ty sám
kurz je jedna k milión

ref:
Čas privolí len jeden plán
daj nech zašramotia zámky brán
skôr než zazvučí posledný chór
iné na smiech mu je ešte skôr

Odhalíš zastretú tvár
hľadíš ľahostajný k zásadám
veď aj bez serpentín narazíš
kým sa dá pred pristátím sa chráň

Hráš hráš hráš
čas vyhrá aj keď nehráš

2.Splín a ideál

Stáva sa častokrát
aj bez večerných správ
náhle prst výstražný
zlé tušenie v hlave máš

Výstup posledný
preskočíš dejstvo nedohráš
tvoj priateľ v podnebí
sa rozpustí – nahorklý

ref:
Splínom
si nahradíš aj posledné
s ním vstúpiš kamkoľvek
máš otvorené krídla brán

Sú preč pozliepané
náuky z čiarok, slov a viet
až keď vieš padať tmou
niekam sa dá – s tebou ísť

Pátraš v predstavách
kým nezavolá nezaspíš
dnes možno pristavím
auto pod oknom – pod tvojím

ref:
Splínom
si nahradíš aj posledné
s ním vstúpiš kamkoľvek
máš otvorené krídla brán

S pózou
či veselou či smutnou
choď choď srdce
dnes sa chcem nadýchať
len vecných analýz

3.Astronaut

Vo vyšúchaných
očiach letí
s gloriolou stúpa
čiary z jej dýz
nebo pretínajú
možno sa do tmy spýtaš
či azda odletím s ňou
tam kam letí
v prítmí
aj keď ty spíš

Ostávajú
kaňky na stenách
aj pásy dráh
let’astronaut
k hviezdam vymnutým
vo viečkach očí

Tak rozmazaná
ako na paletách
do očí záblesk vpíše
uväznená jak tisíc áut
v tme garáží má skrýše

Odletíš s ňou
s hviezdou
vymnutou
aj po stý krát
zabliká

Krásu vidíš iba keď oči máš
zatvorené
môžeš kamkoľvek ísť
sú s tebou
môžeš kamkoľvek kamkoľvek ísť

S hviezdou
vymnutou
aj po stý krát
zabliká

Aj po stý krát
padáš

4.Ver, keď sa mlčí

Ver mi môj plameň
aj dym
aj to, čo je medzi tým

Ver mi môj smútok
aj smiech
po hodinách výčitiek

Ver mojim slovám

Ver, keď sa schovám
ver, vždy je pred čím
ver, keď mlčím
ver, toľko je drám
že nič nehrám
ver, aj keď tlie Rím
že verím

Ver mi tie hádky
aj mier
vždy vyhrávať nie je fér
ver mi moju púšť
aj dážď
nič nebýva len tak zvlášť

Ver mojim slovám

ver, keď sa schovám
ver, vždy je pred čím
ver, keď mlčím
ver, toľko je drám
že nič nehrám
ver, aj keď tlie Rím
že verím

ref:
S každým „nie“, viac dospelý
ja však čakám, kto sa osmelí
spáliť hneď všetky kostýmy
ktoré nás robia inými.

Roky meškám s odpoveďou
že odmietam byť sám tebou
Nalejme si, zopár čistých vín
len tak sa znovu narodím

Niet nad to čím skôr zabudnúť
hrať stále rolu zástupnú

Verím ti plameň
aj dym
aj to, čo je medzi tým
verím ti smútok
aj smiech
po hodinách výčitiek

Ver keď sa mlčí

Ver keď sa mlčí

5.Arytmia

Keď raz už umrieť mám tak len na srdce
a mať ho stále – dosť horúce.
Umrieť na srdce – a nie na hlad,
hneď nech to príde – na prvýkrát

Mne srdce – naživo bije
možno aj bez arytmie
ženie sa, pulzuje,
tancuje bez arytmie

Veď keď už umrieť mám – tak len na srdce
a keď nie hneď – tak nabudúce
nahmatám život – a nie iba pulz
a stratím krv – a nie litre sĺz

Mne srdce – naživo bije
možno aj bez arytmie.
Deň aj noc mi bije
ženie sa bez arytmie.

ref:
Nie na smäd, nie v perinách,
nie z vašej vojny, nie, že mám strach
nech bije, bez arytmie

Veď keď už umrieť mám, tak len na srdce
a mať ho stále – dosť horúce
nie na smäd, nie, ani v perinách
nie z vašich vojen, a nie, že pre strach.

6.Bye Bye Charlie Bukowski

Pod sklíčkom skúma
dnešný index burzový
klesá a stúpa
ako život v zovretí plánov
nevidí už kde sa končí kalendár

Pod sklíčkom skúma
display píše krivku čiar
CNN vraví, že na to dnes Dow Jones má
skrátka
rozšíriť mu akciový inventár

ref:
Avšak on
„Zápisky chlapáka“ najradšej má
Charlieho starého Hanka má rád
„Pamäti“ aj „Úrad poštový“
slastne stránky točí

Z iniciál spletených
má emblém na manžetách
navlieka úsmev
cvičený pri zrkadlách
naznačí hák
zazubí sa na svoj obraz bezchybný

Potom kvíz otázok
mu od milej lásky beží
trestný čas ráta
neskorých odpovedí
on si však číta
to čo zaznamenal Henry Bukowski

ref:
Lebo on
„Zápisky chlapáka“ najradšej má
Charlieho starého Hanka má rád
„Pamäti“ aj „Úrad poštový“
slastne stránky točí

Bez zmyslov zablúdiť s ním hahaha
a vrávorať pri zábradlí pri cestách
a budiť sa pri popolniciach
bez strachu milovať môcť

Sa načiahnuť za slnkom
rozmazaným
niekoľko krát umrieť
kým naozaj žiť
kým sa žiť naučí
bez rekvizít

7.Secesia

Lákajú ma do tmavých prepadlísk
oči hlboké ako dná studní

Necúvnem pred žmurknutím
osudným
je to tým, že sa – rád topím

Chlad, mlčanie ba aj triešť
vydržím
postačí, keď sa na mňa pozrieš

ref:
Odvahu striedam s chvením
pri stretnutí pohľadov
sú to málo čo mám
aj tie som ukradol

Jeden okamih mrie
a ja tak trochu s ním
každý tvoj pohľad
je pre mňa tým prvým

Oči, viem, sú secesné, sklá zrkadiel
vlastné črepiny som v nich sám našiel

Mám pohľad rád, keď nekončí
sľuby zašepkáš (s esperantom očí)

Každý niekoľko krát
Býva zahľadený
Do prvých pohľadov
Tvoj bol tým prvým

8.Detektor

Platím si za smútok v letiskovej hale
sám v sebe kruto lietam stále ďalej
ty sa modli iba ruky si zlož
nech žiadny detektor nezachytí nôž

V srdci leží dýka aj keď bolí tak najmä
že sa nás netýka navonok hrajme
už ani nedýcham, som ticho jak voš
nech žiadny detektor nezachytí nôž

Chcel som ťa takúto
tak platím prirážku za smútok
za smútok letiskovych hál
každý odlieta sám

Pri príletoch čakáš ten istý
čo odletel že sa ti zjaví
dnes viem viac ako zajtra viem
ak sa nebojím opäť to zistím

ref:
Nôž nezachytí
veď ak blúzniš detektor spí
detektor z letiskových hál

Nôž nezachytí
veď ak ľúbiš detektor spí
detektor z letiskových hál

Chcel som ťa takúto
tak platím prirážku za smútok
za smútok letiskovych hál
každý odlieta sám

Pri príletoch čakáš ten istý
čo odletel že sa ti zjaví
dnes viem o tebe viac ako zajtra
a keď nebojím sa ťa tak zistím

Pri príletoch čakáš ten istý
čo odletel že sa ti zjaví
dnes viem viac ako zajtra viem
Ak sa nebojím opäť to zistím

ref:
Nôž nezachytí
veď ak blúzniš detektor spí
detektor z letiskových hál

Nôž nezachytí
veď ak ľúbiš detektor spí
detektor z letiskových hál

9.Čo by si na svet povedal dnes

Pretočíš, sa na pravú skráň
ospalý, klesneš v spánku

Netušíš, že naveky spíš
že príliš rýchlo si
prelomil zámku

Spoľahlivý jed vlial si žíl
bil sa sám, revolucionár

Vravel si hnoj, na vtedajší svet
čo potom dnes, čo potom tento

V skamenení bezvýraznom
zameraný odkiaľ návratu niet
čo ty vidíš, zatiaľ neuvidím
a čo vidím ja, ty uvidíš hneď

Rád by som vedel, čo by vravel si dnes

Neuveríš, ako svet sa mení
povieš mnohí, pozrádzali
možno sa zdá, že patrím k nim
čo lásku vždy, podrážajú

Pomenuj príď, daj im mená
pomôž aj dnes, rozlíšiť slová
pravdivé od zlých, prekrútených
pomôž aj dnes, vyznať sa príď

Si s očami v stĺp sa rútil vpred
čo by si na svet povedal dnes
koľkých ľudí nazval obeťami
koľko obetí dnes je doby ľudí

Rád by som vedel,
či platí, že nik ju nevraví
prekrúti pretáča
čo iba hodí sa
ostatné nevidí
a možno netúži

Či platí
že v marazme dní
sa len čo hodí sa
presadí prekričí
nik iné nevidí
len skalopevnú lož
čo nesie voda dní